top of page

Services

Providing Materials for Designers - Hỗ trợ tải tài nguyên cho dân thiết kế

Nhận get link Pikbest

Giá: 1.000/file (bao gồm video, hình ảnh, png, AI, Ps..). Hỗ trợ tải lại file đã get miễn phí trong thời gian 3 ngày. 

  • Facebook

Nhận get link FreePik

Giá: 10.000/3 file (bao gồm hình ảnh, AI, Ps..). Hỗ trợ tải lại file đã get miễn phí trong thời gian 3 ngày. 

  • Facebook
Asian girl painting in a garden

Nhận get link Lovepik

Giá: 1.000/file (bao gồm video, hình ảnh, png, AI, Ps, template, banner, poster..). Hỗ trợ tải lại file đã get miễn phí trong thời gian 3 ngày. 

  • Facebook
Asian artist painting on a canvas

Nhận Design

Vui lòng liên hệ qua khung chat hoặc facebook cá nhân để biết thêm thông tin chi tiết.

  • Facebook
Asian artist painting on a canvas
bottom of page